Politie aanbesteding perceel A

In opdracht van Politie in 2016

We have done

  1. Kantoren

Next Work

Landelijke politie_ Droogburo Architecten Amsterdam

Politie

 

Projectomschrijving:

Politie, Europese aanbesteding, landelijk renovatie traject

Projectgegevens:

– Type: aanbesteding, casus A

– PvE: kantoor transformatie

– Bvo: 2450m2

– Aantal werkplekken: 53

– Ontwerppartijen: DVT, Droogburo, Bureau Bouwkunde, Burodesk

– Status:  5e ( eerste 4 kregen de raamovereenkomst)

De essentie van het Programma van Eisen (PvE) is een multifunctioneel kantoorgebouw dat zeer flexibel is ingericht (flexgereed), met de nadruk op innovatie en hoge efficiëntie. Hierbij is een aanzienlijk percentage aan politie-specifieke bedrijfsonderdelen aanwezig. Het is een gebouw dat zeer toegankelijk en uitnodigend is, een duidelijke publieke rol heeft binnen de maatschappij. Dat in de openbare ruimte staat en hoort. Een gebouw dat herkenbaar is, maar wordt gekenmerkt door een sober, doelmatig, robuust en functioneel karakter. Een gebouw dat door zijn goede entrees/ receptie, heldere verkeersstromen en een goede verticale ontsluiting als zeer prettig ervaren wordt.

Het gebouw heeft een goed binnenklimaat, met de juiste akoestiek en een passende differentiatie aan werkplekken en vergader/ontmoetingsplekken (AGH). En ondanks een duidelijke scheiding van functies en een streng beveiligingsregime heeft het een zeer transparant en open karakter.

In het buitengebied (eigen terrein) dienen opstelplaatsen te zijn voor zowel dienstvoertuigen, -motoren, -scooter en -fietsen als (brom)fietsen van medewerkers. Daarnaast kenmerkt dit gebied zich door haar zeer rigide organisatie van verschillende verkeersstromen. Deze stromen mogen elkaar bij voorkeur niet kruisen.

Landelijke politie_Droogburo Architecten Amsterdam

Warme/ koude zones BG

Landelijke politie_Droogburo Architecten Amsterdam

Warme / koude zones 1e

 

 

Winnaars:

– De twee snoeken

– JHK Architecten

– Van Pelt Architecten

– Bct architecten

Landelijke politie_Droogburo Architecten Amsterdam

Routings BG

Landelijke politie_Droogburo Architecten Amsterdam

Routings 1e

 

 

Landelijke politie_Droogburo Architecten Amsterdam

Vlekkenplan BG

Landelijke politie_Droogburo Architecten Amsterdam

Vlekkenplan 1e

 

 

Top ↑